Hvad Munkebo Bakke gemte

11. august 2015 | Landskab & Arkæologi

Velhavende folk holdt til på Munkebo Bakke i vikingetiden.

Siden onsdag d. 29. juli har museets arkæolog haft fornøjelsen af Munkebo Bakkes fantastiske udsigt og udgravningen af dele af et bopladsområde fra vikingetiden.

På toppen af bakken er der blandt andet fundet to velbevarede huse fra vikingetiden. Det er såkaldte trelleborg-huse med krumme langvægge og skrå støttestolper.

Husene har efter alt at dømme været del af et større indhegnet gårdsanlæg der er nemlig også fundet spor efter et hegn – måske ligefrem en palisade bygget at tætstillede stolper.

Ud over langhusene er der også fundet et grubehus. Grubehuse er små, halvt nedgravede huse, der typisk har fungeret som arbejdshytter. Grubehuset er blevet fyldt op med affald – blandt andet en masse dyreknogler, der kan fortælle om, hvad menuen stod på.

Med hjælp fra detektorførere er det også lykkedes at finde flere metalgenstande. Blandt andet en arabisk dirhem (sølvmønt) der har været brugt som hængesmykke, en nøgle og en spore i jern samt dele af et ovalt skålspænde som har prydet en velhavende vikingekvinde i første halvdel af 800-årene. Fundene viser, at der har boet vikinger på Munkebo Bakke i det meste af vikingetiden.

Grunden til at slå sig ned her skal nok netop findes i den formidable udsigt over Odense fjord, Kertinge Nor og Kerteminde fjord, her har man nemt kunnet holde øje med al den sejlende trafik og have godt styr på om det var venner eller fjender der var på vej.

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lad dine sanser blive udfordret
9. april 2019

Hvad er der i spanden?

Bronzealderfund ved Ullerslev
15. marts 2019
Landskab & Arkæologi

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Hal er endnu ældre end først antaget
1. marts 2019
Vikingemuseet Ladby

Hvad vi troede var en stor vikingehal på Munkebo Bakke har vist sig at være Fyns største bygning fra yngre germansk jernalder.

Alt det efterlod vikingerne på Munkebo Bakke...
5. december 2018
Vikingemuseet Ladby

...og nu kan det ses på Vikingemuseet Ladby i den nye udstilling "Munkebo Bakke - en del af Ladbykongens Verden".