Konstruktivt dialogmøde om Bytoften

08. december 2014 | Vikingemuseet Ladby

Onsdag d. 3 december blev der afholdt et dialogmøde arrangeret af Kerteminde Kommune og Vikingemuseet Ladby/Østfyns Museer målrettet borgere i Kerteminde Kommune. Emnet var Bytoftens fremtid, og alle kunne deltage. Der var stor interesse for mødet, og mange kom for at dele deres tanker og ideer for området.

I sommeren 2014 brændte langhuset ned på Bytoften. Den fine og autentiske kopi af et vikingehus fra 2007 blev bygget ved hjælp af frivillige kræfter og brugt i forskellige formidlingssammenhæng. Kommunen har nu modtaget en erstatning for det nedbrændte langhus, og dialogmødet handlede især om, hvordan erstatningen på 1. mio. kunne bruges.

Der var en rigtig god og positiv stemning på mødet, og mange bød ind med ideer til, hvordan det kulturhistoriske landskab i Langeskov skal forme sig i fremtiden. Ideerne blev samlet på 6 plancher og Birgit Jarly fra Kerteminde Kommune påtog sig opgaven med at renskrive resultatet af den kreative proces. Endvidere blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal konkretisere ideerne til et eller flere egentlige projekter. Arbejdsgruppen består af deltagere fra Turismeudvalget, kommunens forvaltning, Vikingemuseet Ladby samt tre interessenter fra lokalområdet. Gruppen mødes første gang lige efter jul. Gruppen udarbejder konkrete projektforslag i vinteren og foråret, som så skal danne baggrund for en politisk beslutning medio 2015.

Forslag og ideer er stadig velkomne og kan sendes til Birgit Juel Jarly bjy@kerteminde.dk eller Mette Ladegaard Thøgersen på mlt@ostfynsmuseer.dk

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lad dine sanser blive udfordret
9. april 2019

Hvad er der i spanden?

Bronzealderfund ved Ullerslev
15. marts 2019
Landskab & Arkæologi

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Hal er endnu ældre end først antaget
1. marts 2019
Vikingemuseet Ladby

Hvad vi troede var en stor vikingehal på Munkebo Bakke har vist sig at være Fyns største bygning fra yngre germansk jernalder.

Alt det efterlod vikingerne på Munkebo Bakke...
5. december 2018
Vikingemuseet Ladby

...og nu kan det ses på Vikingemuseet Ladby i den nye udstilling "Munkebo Bakke - en del af Ladbykongens Verden".