Månedens fund: Niels Hvides gård i Dalby

03. november 2014 | Landskab og Arkæologi

I april 2014 stødte en metaldetektorfører på et skattefund fra 1290’erne. Det bestod af mønter og fragmenter af smykker. Desuden fremkom der fund uden direkte tilknytning til skatten, blandt dem en seglstampe med et våbenskjold og navnet Nicolaus Hvitæ – Niels Hvide.

I begyndelsen af oktober gennemførte Landskab & Arkæologi en mindre undersøgelse omkring skattefundet. Formålet var, dels at redde de resterende stumper af selve skatten, men også at afklare i hvilken sammenhæng skatten indgik.

Vi kan nu konkludere, at skatten består af i alt 220 mønter fra 1290’erne, samt to sønderdelte ringspænder af forgyldt sølv, det ene med indlagte sten i form af bjergkrystal og ametyst. Hele skattefundet lå i pløjelaget indenfor ca. 10x15 meter, og der var dermed ikke bevaret rester af selve nedlægningsstedet.

Omkring fundstedet, der ligger lavt og på kanten til en eng, bestod jorden af kulturlag, afsat som affaldslag med keramik, jerngenstande, aske og ildskørnede sten. Enten blev skatten begravet her med vilje, eller mønterne og smykker har ligget i f.eks. pung der er tabt – skatten fylder ikke mere end en god håndfuld. Det finder vi aldrig ud af med sikkerhed.

Lige ved siden af skatten, på en del af marken der lå lidt højere, fandtes resterne af et hus, på ca. 18x5 meter. De sorte pletter markerer gravede huller i undergrundsleret, hvor væggene med stolperne der har båret taget, var placeret. Finere detaljer som indgange, gulvlag m.m. er for længst borte.  Ud fra hustypen og enkelte fund i forbindelse med stolpehullerne, er der næppe tvivl om at huset er samtidigt med skattefundet, og mon ikke husets beboere også var skattens ejer. Der kan sagtens have hørt flere huse til gården, men de ligger i så fald uden for det område, det var muligt at undersøge i denne omgang.

Niels Hvides seglstampe lå i udkanten af det hele. Den er ikke tabt eller gravet ned sammen med skatten, men mon ikke Niels Hvide både har boet på gården og ejet skatten? Tilbage er der kun det ubesvarede spørgsmål: Hvad gik der mon galt, dengang i 1290’erne, siden at skatten gik tabt for ejerne? Var der ufred, sygdom eller brand på gården? Værdierne gik i hvert fald tabt for ejerne og er til vores held nu samlet igen.

niels hvides gård

Billeder: Øverst: Niles Hvides Selgstampe. Nederst: Udgravningsplan med huset (sort), skatten rød, seglstampen(stjerne).(Ostfyns Museer).

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lad dine sanser blive udfordret
9. april 2019

Hvad er der i spanden?

Bronzealderfund ved Ullerslev
15. marts 2019
Landskab & Arkæologi

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Hal er endnu ældre end først antaget
1. marts 2019
Vikingemuseet Ladby

Hvad vi troede var en stor vikingehal på Munkebo Bakke har vist sig at være Fyns største bygning fra yngre germansk jernalder.

Alt det efterlod vikingerne på Munkebo Bakke...
5. december 2018
Vikingemuseet Ladby

...og nu kan det ses på Vikingemuseet Ladby i den nye udstilling "Munkebo Bakke - en del af Ladbykongens Verden".