Bytoften

Tid: Tilgængelig hele året
Sted: Bytoften

Følg med i DR's store historiesatsning og find historien her på Østfyn! I andet afsnit er vi nået til bronzealderen og jernalderen!

Stil dig midt i en oldtidslandsby

Bytoften er et dejligt sted at besøge. Området ligger lige syd for Langeskov, og det er let tilgængeligt. Der har boet mennesker i flere af oldtidens perioder, men bebyggelsen var mest intensiv jernalderen. Jernalderen går fra ca. 500 f. Kr. til ca. 800 e. Kr.

Udvalgte huse og hegn er markeret med stolper, så man kan se vægforløb og hvor de stolper stod, der har båret taget. Området indbyder til både en ”tur i oldtiden” og til brug af området som det dejlige, rekreative område, det er.

Find Bytoften her.

Beboelseshuse gennem 2000 år

Der er gennemført to store udgravningskampagner i området, og man fandt både rester af landsbyhuse, brønde, hegn, grave m.m. De ældste husrester er fra bronzealderen (ca. 1700-500 f. Kr.) og stammer fra to beboelseshuse. Fra jernalderen er der udgravet ti huse. De fleste er fra den del af jernalderen, der kaldes romersk jernalder (ca. Kr. f. – 400 e. Kr.). Der er også rester af to vikingehuse og to middelalderhuse. Desuden er der fundet et par grave fra jernalderen.

I bronzealderen var klimaet lunt, og der var ikke brug for at dyrene var på stald. Det ændrede sig i jernalderen, hvor klimaet blev køligere og fugtigere. Der er dog ikke spor af båse i Bytoftens jernalderhuse, fordi bevaringsforholdene ikke var ret gode. Jorden på stedet er nemlig stenet og sandet. 

Lad tankerne flyve tilbage til fortiden

Man kan gå rundt og lade tankerne flyve tilbage til fortiden, fordi nogle huse og hegn fra de forskellige perioder er markeret med stolper. Man får god hjælp af de plancher, der er opstillet ved husene.

Syd for Bytoften ligger Gammellung Mose, som er et særdeles smukt vådområde. Ad et stisystem kan man gå til Rønninge. Kirken i Rønninge er indviet til Skt. Søren og i våbenhuset står Rønningestenen, en runesten fra vikingetiden

Spor af fortidens landsbyliv

Selv om bevaringsforholdene på Bytoften ikke har gjort det muligt at se resterne af en fuldt bevaret landsby med huse, hegn osv., så viser stolpehullerne dog husenes dimensioner og konstruktion i grove træk. Rester af hegn viser, at det har været magtpåliggende at holde kvæget ude af området rundt om husene – måske fordi man havde en form for køkkenhaver her, eller at der har været brug for at samle nogle af dyrene i folde (vikingetid).

Jernalderens klima kendes bl.a. fra de pollenprøver, der er taget fra et par brønde fra
jernalderen. Denne viden blev oprindelig brugt som forlæg, da området mellem husene skulle tilplantes. 

Bodil Holm Sørensen

Find flere "Historier om Danmark" på Østfyn her.

 

Logo

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Arkæologisk adventskalender
18. november 2019
Vikingemuseet Ladby

Årets arkæologiske adventskalender præsenterer nye fantastiske detektorfund fundet i det forgangne år af dygtige detektorfolk.

Ny flot bog om vikingetiden
16. oktober 2019

Arkæolog Jeanette Varberg fortæller på 576 sider historien om vikingerne. Find bogen i museumsbutikken.

Spøgelsesskibet finalist til Den Fynske Kulturpris
15. oktober 2019

Vikingeskibet af lys og vand i Munkebo er blandt de fem finalister til Den Fynske Kulturpris.

Sværdslag og øksehug på Vikingemuseet
12. september 2019
Vikingemuseet Ladby

Nyt vikingeevent på Fyn: Vikingemuseet Ladby har inviteret danske vikingekrigere på træningslejr. Til glæde for såvel krigere som publikum.