Skibsbyggeri

På Vikingemuseet Ladby er der de senere år blevet bygget som aldrig før. Blandt andet er Dødeskibet - 1:1-modellen af vikingeskibet med gravgods og konge m.m. at finde i museets kælder. I sommeren 2011 begyndte endnu et meget ambitiøst skibsbyggeri, nemlig byggeriet af nok en kopi af det gravsatte vikingeskib i fuld skala, dvs. et cirka 22 meter langt og 3 meter bredt krigsskib med plads til 32 roere - men denne gang efter alle kunstens regler. Skibsbyggeriet blev muligt via en større millionbevilling fra Augustinus Fonden og +500.000 kr. fra Kerteminde Kommune. Skibet, navngivet Ladbydragen, blev søsat 14. maj 2016.

De hænder (og hoveder), der byggede Ladbydragen, gjorde det sådan som vikingerne må formodes at have gjort det. Det var en kæmpe udfordring. For i modsætning til Dødeskibet skulle dette skib søsættes - i Kerteminde Fjord. Det gik heldigvis fuldstændig perfekt.

Først en båd, så et skib
Fordi det at bygge en søstærk kopi af Ladbyskibet i fuld skala er en kæmpe udfordring, prøvede bådebyggerne - efter råd fra eksperter fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde - først kræfter med et vikingeskibsbyggeprojekt i mindre skala. Efter nøje overvejelser blev den mindste af de tre både, der blev fundet ved Gokstadskibet i Norge i 1880, og som kan dateres til omkring 895, valgt som velegnet til at blive kopieret. Gokstadbåden blev færdiggjort i december 2011 og søsat i Kerteminde Fjord i maj 2012.

Efter færdiggørelsen af Gokstadbåde blev alle kræfter sat ind på det store skibsbyggeri med udgangspunkt i en model af skibet i forholdet 1:10. Fem år senere i 2016 var vikingeskibet genskabt i 1:1. 

Vikingeskib3

Hvem og hvor?
Skibene er blevet bygget under kyndig ledelse af Vikingemuseet Ladby, en projektansat faglært bådebygger og rigtig mange, ca. 30, dygtige frivillige mænd, der kom med mange forskellige faglige baggrunde.

Projektet fik konsulentbistand fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der har mange års erfaring i at bygge vikingeskibe og -både. 

Ladbydragen ligger nu (i hele sommerhalvåret) i Kerteminde Fjord for foden af højen med det oprindelige fund og kan ses i vores åbningstid. I vinterhalvåret trækkes det på land. Med tiden vil der blive uddannet vikingeskibssejlere, så skibet også kan opleves sejlende.

Udvalgt presse- og TV-materiale o.l.

TV2 Fyn: Her er Fyns nye vikingeskib. 13. maj 2016

TV2 Fyn: Snart til søs. 11. maj 2016

TV2 Fyn: Ladbyskibet klar til søsættelse. 4. maj 2016

TV2 Fyn rejsegilde på Ladbyskibet 11. feb. 2015

TV2 Fyn, interview med Mette Ladegaard Thøgersen 6. feb. 2015

Fra TV2 Fyn # 1 

Fra TV2 Fyn # 2 

Fra historie-online 2011 

Fra historie-online januar 2012

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Er du vores nye formidlingsinspektør?
21. juni 2019
Vikingemuseet Ladby

Jobopslag: Vikingemuseet Ladby søger ny formidlingsinspektør. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansøgningsfrist 15. august.

Bronzealderfund ved Ullerslev
15. marts 2019
Landskab & Arkæologi

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Hal er endnu ældre end først antaget
1. marts 2019
Vikingemuseet Ladby

Hvad vi troede var en stor vikingehal på Munkebo Bakke har vist sig at være Fyns største bygning fra yngre germansk jernalder.