Vikingeskibsgraven

Billeder: Ladbyskibet i nyt lys. (Østfyns Museer)

Vikingemuseet Ladbys hovedattraktion vikingeskibsgraven - også kaldet Ladbyskibet - blev fundet i 1935 sammen med 11 mindre grave, som indeholdt forskelligt gravgods.

Arkæologiske undersøgelser har fastslået, at vikingeskibet omkring år 925 blev trukket op på land og den døde stormand, der sandsynligvis var
ejermanden, derpå gravlagt i det i en høj sammen med sine heste, hunde og andet kostbart gods. Senere blev graven desværre plyndret. Udgraverne kunne nemt konstatere, at gravhøjen havde været åbnet langt tidligere - uvist præcis hvornår. Måske har en konkurrerende slægt demonstreret sit overherredømme ved denne skændige handling.
udgravning af skibet
Udgravning af skibet. (Foto: Nationalmuseet.)


Skibet
Af selve skibet er kun aftrykket samt enkelte trærester bevaret. Ikke desto mindre opfatter man klart skibets form; den markeres tilmed af de ca. 2000 nagler og spiger.

Knap 22 meter langt og næsten 3 meter bredt er skibet. Det er bygget til 30-32 roere og var forsynet med sejl. Af sejlet er imidlertid intet bevaret; men 7 vantringe omtrent midt i skibet langs den formodede ræling slår fast, at skibet har haft et sejl. Sejlets størrelse anslås at have været 60 m2.

Forstavnen var udformet som et dragehoved med mankekrøller af jern, og agterstavnen var en krum dragehale. Om hvor prægtigt - eller frygtindgydende - et indtryk sådanne detaljer har gjort, kan man blandt andet læse om i den norrøne digtning.

Skibets meget velbevarede anker med tilhørende ankerkæde og rester af tovværk ligger i forstavnen. Ombord er desuden resterne af hestene og hundene, der ledsagede stormanden på hans sidste rejse.

Før det blev gravskib, må skibet have været ideelt til angrebs- og forsvarsmanøvrer.

skibet af emil andresen
Kopi af Ladbyskibet i 1:1. (Foto: Emil Andresen)


Ladbyskibet i nyt lys
6. maj 2012 var det 75 år siden, at Ladbyskibet blev indrettet som museum. Jubilæet blev markeret ved at give det efterhånden aldrende skib en tiltrængt ansigstløftning: De gamle lysstofrør er pillet ned, der er kommet et nyt ventilationsrør op, og så er det hele blevet malet mørkt - som i et gravkammer. Ideen er, at skibet skal være i centrum og med det nye lys bliver genstandene fremhævet bedre.

Projektet er endnu ikke færdigt. Der kommer tekst op uden for skibsgraven og på bagvæggen inde i højen, hvor der også kommer lidt mere lys.

Sideløbende med lysprojektet er området blevet ryddet, så den vigtige forbindelse mellem høj og fjord nu igen er synlig i landskabet. Senere skal der etableres en trappe ned til vandet.

Gravgodset
Som nævnt fandt man i i skibsgraven forskellige ofre og ejendele. Mest markant er nok heste- og hundeknoglerne i skibets forstavn. Der er i alt tale om 11 hesteskeletter. Hestene har mindet om vore dages islandske heste. Én af dem skiller sig ud, idet den som den eneste har sit seletøj. Hundeknoglerne lå under hestenes. Ingen hele hundeskeletter er fundet. At dømme ud fra tænderne er hundene af forskellig størrelse.

Der blev fundet over 600 genstande eller brudstykker af genstande i skibsgraven. Blandt de mest markante genstande er et sølvbæltespænde, stykker af en sølvtallerken, et bronzefad, beslag og et bronze-samlestykke til hundeline med forgyldning samt dele af den dødes fornemme klædedragt med blandt andet indsyede guldtråde. Af andre genstande kan nævnes sporer og stigbøjler, en skjoldbule, en økse samt et bundt af 45 pilespidser. Der har formentlig været flere våben i skibsgraven - sandsynligvis i det mindste et sværd, da et bæltespænde til netop et sværd er identificeret. De formodede øvrige våben må antages at være blevet fjernet eller ødelagt ved plyndringen. Endelig er det nok så
tankevækkende, at den døde fik et brætspil med på sin sidste overfart.

Kerteminde Fjord
Højen med vikingeskibsgraven ligger ved Kerteminde Fjord. Vikingernes ladeplads var formentlig beliggende nogle hundrede meter øst for højen; og vikingelandsbyen lå længere inde i landet, sandsynligvis på en lokalitet kaldet Ladby Gammeltoft. I sen vikingetid blev landsbyen flyttet til sin nuværende beliggenhed, ca. 1 km. fra fjorden, og ladepladsen blev flyttet til stedet, hvor Kerteminde senere opstod.

udsigt fra højen, sne
Udsigt fra gravhøjen mod Kerteminde. (Foto: Østfyns Museer.)

Roskibe med sejl
Det højsatte vikingeskib er et smalt roskib, der også er sejlførende. Dette træk ser ud til at gøre sig gældende for flere skibe fra vikingetiden. Således er et sejlførende langskib fra Hedeby dateret til midten af 800-tallet, og to af Skuldelevskibene (på Vikingeskibsmuseet i Roskilde), som også var sejlførende langskibe, er dateret til 1000-tallet. Sammen med Ladbyskibet indicerer de, at de smalle roskibe fik sejl i denne periode.

Drenge
Det sker på museet

Foredrag, aktiviteter, udstillinger, rundvisninger og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Lad dine sanser blive udfordret
9. april 2019

Hvad er der i spanden?

Bronzealderfund ved Ullerslev
15. marts 2019
Landskab & Arkæologi

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Hal er endnu ældre end først antaget
1. marts 2019
Vikingemuseet Ladby

Hvad vi troede var en stor vikingehal på Munkebo Bakke har vist sig at være Fyns største bygning fra yngre germansk jernalder.

Alt det efterlod vikingerne på Munkebo Bakke...
5. december 2018
Vikingemuseet Ladby

...og nu kan det ses på Vikingemuseet Ladby i den nye udstilling "Munkebo Bakke - en del af Ladbykongens Verden".